santiago

You are currently browsing articles tagged santiago.

Jag är sedan länge fascinerad av vad man kallar på spanska “gentilicios”, det vill säga namnet som man ger invånarna av en specifik plats, framförallt orter, men också regioner eller länder.

Svenskan är på denna punkt mycket enklare, med några få undantag (malmöborna kan t ex också heta malmöiter). På spanska kan detta bli en renodlad vetenskap. Komplikationen härrör ofta från de tidigare namnen som orten i fråga antog under fenicierna, grekerna, romarna, araberna osv. […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,