blogg

You are currently browsing articles tagged blogg.

Det tycker jag är en mycket bra fråga. Men ännu bättre är “Varför inte?”.

Nå, om man ska vara lite rationell och komma på några bra skäl här föreslår jag flera:

* Det är många svenskar som är intresserade av ett stort -och vackert- språk som spanskan och självklart också av Spanien och Latinamerika.
* Det är alltid en utmaning att uttrycka sig på ett språk som inte är en […]

Tags: ,