aktuellt

You are currently browsing articles tagged aktuellt.

Första mötet med ett språk är på många vis speciellt. Man närmar sig det med en jungfrulig attityd och uppmärksammar det nya språkets säregna drag med ett barns naivitet och nyfikenhet. Du ser klart och tydligt på dess egendomligheter, låter dig svepas av dess tonfall. Efter att ha samlevt med svenskan under många år förlorar man naturligtvis förmågan att bli överraskad som man hade vid första början. Man tappar med […]

Tags: , , , , , , ,