FAQ

— Vilken är din språkkombination?
— Vilken sorts kunder jobbar du med?
— Vilka är dina specialområden?
— Vad kostar en översättning?
— Hur lång tid behöver du för att göra min översättning?
— Jag har en mycket brådskande översättning. Kan du hjälpa mig?
— Jag är i Sverige och du är i Spanien. Blir det inte krångligt med betalningen?
— I vilket format kommer jag att få min översättning?
— Jag har ett Word-dokument med massa tabeller, spalter, fotnoter, innehållsförteckning och annat. Kan du jobba utifrån det?
— Jag vill gärna översätta mitt företags webbsida till spanska och har flera HTML eller XML-filer med massa konstiga koder. Gör du sådant?
— Kan du leverera översättningar i andra program än Word? Vilka program jobbar du med?
— Använder du översättningsminnen och s k CAT-verktyg?
……………………………………
— Vad är en auktoriserad translator och en auktoriserad översättning?
— Hur vet jag om mitt dokument ska översättas och stämplas av en auktoriserad translator?
— Kan du ge mig några exempel på dokument som måste stämplas av en auktoriserad translator?
— Du har fått din auktorisation av svenska Kammarkollegiet. Är dina stämplade översättningar också giltiga utanför Sverige?
— Jag är i Sverige och du är i Spanien. Blir det inte krångligt att skicka mina papper och sen få min stämplade översättning tillbaka?
— Jag behöver en auktoriserad (stämplad) översättning av mitt intyg. Ska jag skicka till dig originalet?
— Jag ska skanna in mina dokument. Behöver du högupplösta bilder?
— Kan du fixa Haag-apostiljen?
…………………………………
— Jag har referensmaterial och andra relaterade dokument. Vill du att jag ska skicka dem till dig?
— Utför du översättningsuppdrag från spanska till andra språk?
— Jag vet att spanskan inte talas likadant i alla spansktalande länder. Vilken sorts spanska erbjuder du?
— Får jag komma med invändningar, synpunkter, frågor eller ringa ifall jag har problem efter att ha fått en tjänst levererad?
— Jag har fortfarande fler frågor, vad ska jag göra?

greyline

F: Vilken är din språkkombination?

S: Jag översätter från svenska och engelska till spanska, som är mitt modersmål.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Vilken sorts kunder jobbar du med?

S: Jag jobbar med både privatpersoner och företag, översättningsbyråer, organisationer och myndigheter. De flesta av mina kunder kommer av naturliga skäl från Sverige och Spanien. Åt privatkunder utför jag endast auktoriserade översättningar.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Vilka är dina specialområden?

S: Jag har genom åren arbetat inom många olika fält men jobbar särskilt ofta inom teknik, juridik, ekonomi och reklam.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Vad kostar en översättning?
S: Det finns flera faktorer som avgör priset på en översättning, såsom antal ord, svårighetsgrad, eventuell formatering, leveranstid osv. Jag kommer alltid att skicka till dig ett kostnadsförslag som du ska godkänna innan jag sätter igång. Du får mycket gärna fråga mig om du har ett eventuellt översättningsprojekt.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Hur lång tid behöver du för att göra min översättning?

S: Det beror först och främst på dess storlek och, mera specifikt, på ordantalet i originaltexten. Jag kommer alltid överens med dig om leveransdatum innan jag tar itu med översättningen.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Jag har en mycket brådskande översättning. Kan du hjälpa mig?

S: Förmodligen ja. Om översättningen måste utföras mycket snabbare än vad som anses vanligt kan det bli aktuellt med ett expresstillägg. I så fall kommer jag alltid att säga till innan jag sätter igång.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Jag är i Sverige och du är i Spanien. Blir det inte krångligt med betalningen?

S: Nej. Jag kommer att skicka till dig ett kostnadsförslag i svenska kronor och du kan betala till ett svenskt bankkonto. Är du däremot i Spanien kan du betala i euro till ett spanskt bankkonto. Befinner du dig i ett tredje europeiskt land kan man i de flesta fall ordna en smidig betalning via SWIFT-systemet. Om du befinner dig utanför Europa finns det andra lösningar. Är du osäker kan du alltid fråga mig.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: I vilket format kommer jag att få min översättning?

S: Auktoriserade översättningar får man alltid på papper med tillhörande translatorstämpel. Vanliga översättningar för företag, organisationer osv kommer att skickas om inget annat anges som ett enkelt Word-dokument. Om du föredrar en annan sorts fil eller format, säg till så försöker vi ordna det.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Jag har ett Word-dokument med massa tabeller, spalter, fotnoter, innehållsförteckning och annat. Kan du jobba utifrån det?

S: Ja, det kan jag. Jag ska göra mitt bästa för att spanska versionen bevarar den ursprungliga layouten, men kom ihåg att spanskan är mer expansiv än svenskan (det brukar ta upp 20-30% mer plats).

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Jag vill gärna översätta mitt företags webbsida till spanska och har flera HTML eller XML-filer med massa konstiga koder. Gör du sådant?

S: Ja. Jag kan ta hand om det och kommer att ta hänsyn till koderna.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Kan du leverera översättningar i andra program än Word? Vilka program jobbar du med?

S: Ja, jag kan ordna översättningar i andra applikationer förutom Word, som t ex Excel, PowerPoint, InDesign. Fråga gärna.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Använder du översättningsminnen och s k CAT-verktyg?

S: Ja. Jag jobbar med översättningsminnen (Trados) i de fall det behövs.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Vad är en auktoriserad translator och en auktoriserad översättning?

S: Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel för översättare som erhållit statlig auktorisation. Syftet med denna auktorisation är att få fram högt kvalificerade och pålitliga översättare för samhällets behov. Eftersom översättningen kan vara lika bindande som originalhandlingen krävs det ofta att översättningen är gjord av en auktoriserad translator.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Hur vet jag om mitt dokument ska översättas och stämplas av en auktoriserad translator?

S: Du kommer att veta när någon kräver att du presenterar en stämplad översättning. Du ska alltså höra av dig först till den aktuella myndigheten, skolan osv, där du ska lämna in dina papper innan du letar efter en auktoriserad translator.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Kan du ge mig några exempel på dokument som måste stämplas av en auktoriserad translator?

S: Javisst. Personbevis, äktenskapscertifikat, studieintyg, domstolshandlingar, företagsregistreringar, dödsfallsintyg är några exempel på dokument som brukar kräva en auktoriserad översättning.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Du har fått din auktorisation av svenska Kammarkollegiet. Är dina stämplade översättningar också giltiga utanför Sverige?

S: Ja, mina auktoriserade översättningar är giltiga i alla spansktalande länder i världen, både i Spanien och Latinamerika. De godkänns av myndigheterna i dessa länder.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Jag är i Sverige och du är i Spanien. Blir det inte krångligt att skicka mina papper och sen få min stämplade översättning tillbaka?

S: Nej. Du får gärna skanna in dina dokument och skicka dem som bilaga i ett e-mail, helst i PDF-format (se nästa fråga). Du kan självklart också posta dem (en kopia, aldrig originalet!). Postgången mellan Sverige och Madrid är ganska effektiv (2-4 dagar i genomsnitt). Brinner det riktigt i knutarna kan jag alltid sända din stämplade översättning via DHL mot ett tillägg (garanterad leverans dagen därpå med uppföljning på Internet).

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Jag behöver en auktoriserad (stämplad) översättning av mitt intyg. Ska jag skicka till dig originalet?

S: Nej, du ska inte göra det. En auktoriserad translator intygar översättningens korrekthet, inte dokumentets äkthet (det tar en Notarius Publicus hand om). Därför behöver jag inte originalet. Det räcker med en (inskannad, fotostat) kopia.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Jag ska skanna in mina dokument. Behöver du högupplösta bilder?

S: Nej. 100 dpi brukar räcka gott och väl. En högre upplösning är onödig och dessutom resulterar i större filer som kan bli ganska tröga att skicka och ta emot.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Kan du fixa Haag-apostiljen?

S: Nej, tyvärr. Ingen översättare kan ordna Haag-apostiljen. I Sverige är det notarius publicus som tar hand om den, och in Spanien behöriga myndigheter.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Jag har referensmaterial och andra relaterade dokument. Vill du att jag ska skicka dem till dig?

S: Ja, gärna. På det sättet hjälper du inte bara mig att bättre förstå manuset utan bidrar också till en högre koherens i terminologin.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Utför du översättningsuppdrag från spanska till andra språk?

S: Nej, tyvärr. Jag översätter bara från svenska och engelska till spanska.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Jag vet att spanskan inte talas likadant i alla spansktalande länder. Vilken sorts spanska erbjuder du?

S: Först och främst så måste man ha klart för sig att spanskan (eller “kastilianskan”) är ett enda språk och att alla spansktalande förstår varandra utan problem, oberoende av deras ursprung och trots alla regionala variationer eller dialekter. Spanskan är faktiskt det mest homogena av alla stora världsspråk. Är din text specifikt riktat till Spanien, säg gärna till så kan jag finjustera det till detta land.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Får jag komma med invändningar, synpunkter, frågor eller ringa ifall jag har problem efter att ha fått en tjänst levererad?

S: Ja, självklart. Jag vill att du ska bli helt nöjd och kommer att hjälpa dig i möjligaste mån.

^Upp^

••••••••••••••••••••

F: Jag har fortfarande fler frågor, vad ska jag göra?

S: Du är mycket välkommen att ringa eller mejla mig för att fråga. Jag kommer att svara så fort jag kan.

^Upp^